Varför kastrera

Hur söta kattungar än är, så kan man inte behålla alla. En fertil katthona kan få fler än två kullar om året, med fler än sex ungar i varje. Kan du hitta bra hem åt 8 till 12 katter varje år i 15 års tid?

I den bästa av världar föds inga oönskade kattungar. För att det ska bli verklighet måste alla människor ta sitt ansvar och kastrera de katter som inte används i seriös avel. Både hankatter och honkatter ska kastreras.

Hankatter

Fertila hankatter som går fria utomhus hinner bli far till ett stort antal kattungar på ett år. Dessa kattungar blir i många fall hemlösa, avlivade eller placerade på katthem. Vidare hamnar fertila hankatter ofta i revirslagsmål med andra hankatter och/eller börjar markera inomhus, dvs. kissa lite var som helst.

Vid kastrering försvinner, förutom möjligheten att fortplanta sig, också påfrestningen det innebär för en katt att vara fertil och löpa. För katten innebär en kastrering att hon/han blir lugnare och mer harmonisk, oftast även keligare och mer benägen att ty sig till sin matte/husse såväl som sina eventuella kattkompisar.

Honkatter

Många tror att honkatter bör steriliseras. Sterilisering innebär att fortplantningsdriften finns kvar men utan möjligheten att kunna bli dräktig. Vid kastrering tas både äggstockar och livmoder bort vilket innebär att honkatten slutar löpa och att risken för livmoderinflammation försvinner. Idag använder sig de flesta veterinärer av kastrering även när det gäller honkatt.

Nackdelar med P-piller

För honkatter finns alternativet p-piller men detta är dels inte något hundraprocentigt skydd, och dels har det på senare tid visat sig öka risken för livmoderinflammationer och juvercancer markant. Skulle din honkatt bli dräktig trots preventivmedel är det stor risk att kattungarna föds missbildade. Vidare är påståendet att en honkatt inte bör kastreras innan hon fått åtminstone en (1) kull endast en lång och seglivad myt.

Skulle din honkatt ändå få en kull av misstag är det ditt eget ansvar att placera ut dem i bra hem som förser katterna med den vård och kärlek de behöver och är värda.