Om GDPR och personuppgifter

Dataskyddsförordningen GDPR gäller i hela EU och finns för att skydda privatpersoners integritet.

En personuppgift är sådana uppgifter som kan knyta till dig, t.ex. ditt namn, din address etc.

Så hanterar vi dina uppgifter

Genom att adoptera katt förmedlad via nätverket Kattjouren eller ge ett bidrag till vår verksamhet via Insamlingsstiftelsen Kattjouren samtycker du till nedanstående hantering av dina personuppgifter.

Ifråga om adoption så hanterar vi de personuppgifter du gett i bekräftelsemeddelande samt vårdnadsåtagandet.

Enligt lag finns en skyldighet att spara uppgifter om dig som skänkt ett bidrag. Insamlingsstiftelsen sparar ditt namn, telefonnummer samt din mejladress dels för att uppfylla sin lagstadgade skyldighet och dels för att kunna ge dig information om djurräddning och katterna du är med och hjälper. De enda som har tillgång till detta register är stiftelsens kassör samt ordförande.

Har vi fått ditt tillstånd att spara dina uppgifter så gör vi det även i andra fall än ovanstående för att kunna ge dig information kopplad till vår verksamhet.

Din förmedlare har ditt bekräftelsemeddelande. Ditt vårdnadsåtagande hanteras av din förmedlare i nätverket Kattjouren samt av Juristföreningen Kattjouren som också förvarar det på ett tryggt sätt. Den enda som har tillgång till det förvarade vårdnadsåtagandet är Juristföreningens ordförande. Det finns i dagsläget inget digital register över adoptanter men i framtiden kan ett sådant komma att skapas.

Som adoptant kan din mejladress och ditt telefonnummer tillsammans med ditt namn komma att sparas i ett register där alla som samtyckt till registrering finns. Även intressenter som samtyckt till att få sin intresseanmälan registrerad kan komma att sparas.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Anledning till att vi sparer informationen om dig som adoptant tillsammans med  uppgifter om din adoptivkatt är att vi behöver denna info för att kunna göra uppföljningar efter adoptionen, kontrollera att det vi kommit överens om följs, kunna koppla katten till dig om han eller hon kommer bort samt bistå dig om du framöver har frågor eller behöver någon hjälp från oss.

Anledningen till att vi sparar kontaktuppgifter i ett register är för att kunna skicka information om vår verksamhet i framtiden, t.ex. nyhetsbrev, kampanjer eller erbjudanden. I det fall att vi skulle skicka något till dig finns alltid möjlighet för dig att tacka nej till att bli kontaktad fler gånger.

Lämnar vi dina uppgifter vidare?

Vi lämnar inte uppgifter om dig vidare såvida du inte uttryckligen samtyckt till det.