Information om hur och varför vi hanterar dina personuppgifter – Kattjouren

Information om hur och varför vi hanterar dina personuppgifter

Om GDPR och personuppgifter

Dataskyddsförordningen GDPR gäller i hela EU och finns för att skydda privatpersoners integritet.

En personuppgift är sådana uppgifter som kan knyta till dig, t.ex. ditt namn, din address etc.

Så hanterar vi dina uppgifter

Genom att adoptera katt förmedlad via oss eller ge ett bidrag till vår verksamhet samtycker du till nedanstående hantering av dina personuppgifter.

Ifråga om adoption så hanterar vi de personuppgifter du gett oss i bekräftelsemeddelande samt vårdnadsåtagandet.

Enligt lag är vi skyldiga att spara uppgifter om dig som skänkt ett bidrag till vår verksamhet. Vi sparar ditt namn, telefonnummer samt din mejladress dels för att uppfylla vår lagstadgade skyldighet ochg dels för att kunna ge dig information om vår verksamhet och katterna du varit med och hjälpt.

Har vi fått ditt tillstånd att spara dina uppgifter så gör vi det även i andra fall än ovanstående för att kunna ge dig information kopplad till vår verksamhet.

Vår hantering vid adoption innebär att vi förvarar vårdnadsåtagandet på ett tryggt sätt där ingen utöver Kattjourens ansvariga/förmedlaren har tillgång till det, samt att din förmedlare har ditt bekräftelsemeddelande. Vi har i dagsläget inget digital register över adoptanter men i framtiden kan vi komma att skapa ett sådant.

Som adoptant sparas din mejladress och ditt telefonnummer tillsammans med ditt namn i ett register där alla som samtyckt till registrering finns. Det kan handla om gåvogivare, samarbetspartners, adoptanter och andra intressenter. Den ende som har tillgång till detta register är Kattjourens kassör samt ordförande.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Anledning till att vi sparer informationen om dig som adoptant tillsammans med  uppgifter om din adoptivkatt är att vi behöver denna info för att kunna göra uppföljningar efter adoptionen, kontrollera att det vi kommit överens om följs, kunna koppla katten till dig om han eller hon kommer bort samt bistå dig om du framöver har frågor eller behöver någon hjälp från oss.

Anledningen till att vi sparar kontaktuppgifter i ett register är för att kunna skicka information om vår verksamhet i framtiden, t.ex. nyhetsbrev, kampanjer eller erbjudanden. I det fall att vi skulle skicka något till dig finns alltid möjlighet för dig att tacka nej till att bli kontaktad fler gånger.

Lämnar vi dina uppgifter vidare?

Vi lämnar inte uppgifter om dig vidare såvida du inte uttryckligen samtyckt till det.