Vårdnadsåtagandet

Här kan du läsa samt skriva ut det juridiskt bindande vårdnadsåtagandet, som du som adoptant skriver under och förbinder dig att följa.

Vårdnadsåtagande

(för detta behövs Acrobat Reader, finns att ladda hem här).

Om du önskar ge en gåva

Vi har inte någon adoptionsavgift. Nästan alla som adopterar en familjemedlem förmedlad via oss väljer att ge en gåva för att rädda andra hemlösa och utsatta katter. Det är vi glada över eftersom det visar på det stora hjärta för djur som vi värderar så högt. För att skänka en gåva, gör en överföring till vår vårdfond: Swish 123 182 56 03 eller BG 390-7466. Märk insättningen med “Gåva”.

Ensamkatt

Vi vill i normalfallet att en katt, särskilt en innekatt, ska få ha den stimulans det innebär att ha en kattkompis. Därför adopterar vi inte ut katter till att bli ensamkatter, om det inte gäller en katt som inte kan/vill vara annat än ensamkatt. Vi adopterar aldrig ut kattungar till hem där det inte redan finns en katt alternativt en kattvänlig hund redan.

Vårdnadsåtagandet

När du adopterar en katt förmedlad via Kattjouren får du som motprestation för förmedlingstjänsten skriva under ett vårdnadsåtagande. Det är ett led i vår strävan att säkerställa att katten och du får det tryggt och bra tillsammans.

Åtagandet innebär bland annat att du förbinder dig att hålla katten veterinärvårdsförsäkrad, samt att kastrera & id-märka katten (om det inte redan är gjort) samt vaccinera på det sätt som är rimligt med tanke på kattens livssituation. Kort och gott sådant det alltid är viktigt att vara noga med som ansvarsfull kattägare. Du är självklart kattens ägare. Åtagandet innebär att din äganderätt i vissa avseenden begränsas, genom att du t.ex. inte får avliva eller ge bort en katt som du adopterat via Kattjourens förmedling och att du accepterar den service det innebär att Kattjouren i en situation där avlivning övervägs har rätt att gå in och antingen förmedla katten till ett nytt hem eller på egen bekostnad ta katten till av Kattjouren vald veterinär för en s.k. second opinion.

Försäkring

Det är i dag närmast en självklarhet att ha sin katt veterinärvårdsförsäkrad. Djursjukvård är inte subventionerad och kostar väldigt mycket. Med en veterinärvårdsförsäkring betalar du en grundsjälvrisk och sedan en andel av resterande kostnad. Visst kan det bli dyrt även med en försäkring, men om din katt blir akut sjuk eller skadad sparar din försäkring dig enorma summor. Försäkringsbolaget reglerar ofta skulden direkt med sjukhuset så att du inte behöver ligga ute med pengarna. Oavsett om katten är inne eller även utomhus behövs ett skydd som täcker kostnaden vid sjukdomar och olycksfall. Katter som går ut riskerar att bli påkörda eller råka ut för andra skador. Njursvikt, astma, allergiproblem och överviktsrelaterade hälsoproblem är exempel på vanliga hälsoproblem där rena innekatter löper störst risk att drabbas. Varje sommar få djursjukhusen tyvärr också in en hel del katter som trillat från balkonger eller öppna fönster.

ID-märkning

Id-märkning är ytterligare en säkerhetsåtgärd som är lika aktuell för innekatter som för utekatter. Varje sommar får kattorganisationerna såväl som polisen och djursjukhusen in mängder av anmälningar om katter som försvunnit. Det är väldigt vanligt att det rör sig om innekatter som smitit ut eller trillat från balkongen. Människor hör också av sig om att de hittat en katt. Många fler katter hade kunnat återförenas med sina ägare om de varit id-märkta. I de fall då katten id-märkts, och numret registrerats, finns uppgifter om ägarens namn och adress hos Svenska Kennelklubben. En id-märkning ökar även chansen att du får reda på om något har hänt din katt. Tänk på att om din katt ska vara både ute och inne är det säkrast att märka med både chip och tatuering. Tatueringen syns så att den som hittar katten förstår att han/hon har en familj och kan ta till veterinär för att kontrollera chippet och få kontaktinfo (en tatuering kan ibland vara svår att tyda, därför är det bra att chippet har all information).

Vaccination

Enligt vårdnadsåtagandet måste du hålla din katt vaccinerad mot kattpest och kattsnuva om katten går ut. Vaccination behöver inte göras årligen utan efter grundvaccination bör vaccination göras med cirka två års intervall. Särskilt under sommaren så är det vanligt att smittor sprids bland utekatter och därför är vaccination viktig. Du som har innekatt får själv avgöra hur du gör ifråga om vaccinationer. Tänk på att om du t.ex. adopterar ytterligare en katt så är det viktigt att din katt har ett smittskydd eftersom katter kan vara friska bärare av t.ex. de virus som kan ge kattsnuva.

Kastrering

Det är svårt att ha en okastrerad hankatt inomhus, de flesta könsmogna hanar markerar och det luktar väldigt starkt. En okastrerad hona löper regelbundet vilket är en påfrestning både för henne och omgivningen. Det är inte ovanligt att även honor som är könsmogna börjar kissa på olämpliga ställen. P-piller är inte en bra lösning eftersom väldigt många katter som får p-piller utvecklar juvertumörer, d.v.s. cancer. Förutom detta så finns det en annan, självklar och viktig sida av saken.

Kattjouren får på nära håll se hur oönskade katter far illa. För oss är det viktigt att vi inte bidrar till att fler katter drabbas av detta öde. Att du som lever med en katt har katten kastrerad är att ta ansvar för din egen katt och för att inte bidra till problematiken med hemlösa katter, varken direkt (genom att katten är ute och antingen själv får eller ger upphov till kattungar) eller indirekt (genom uppfödning hemma där kattungar sedan säljs på nätet utan garanti för var de hamnar).

Ladda ned vårt vårdnadsåtagande!

Vårdnadsåtagande

(för detta behövs acrobat reader, finns att ladda hem här).

När du fyllt i och skrivit under vårdnadsåtagandet, tar du ett foto på det och skickar till din förmedlare. Därefter postar du dokumentet till:

Juristföreningen Kattjouren
c/o Madelene Strand
Mariedalsvägen 32 H
217 45 Malmö

Har du frågor som gäller själva vårdnadsåtagandet så kontakta info@kattjouren.nu. Vid frågor eller funderingar som handlar om din adopterade katt ska du vända dig till din förmedlare.