Kattjouren – Kattjouren förmedlar familjer & vård till katter i nöd.

Kattjouren – ett ideellt nätverk som hjälper katter

Kattjouren förmedlar familjer & vård till katter i nöd.

Kattjouren är en förmedling för livräddande hjälp till hemlösa och oönskade katter. För oss är djur individer med en rätt till sina liv – därför ser vi som vår uppgift att hjälpa katter att få leva och må bra. Vi är no-kill vilket innebär att vi räddar alla friska och behandlingsbara individer. Verksamheten bedrivs helt ideellt.

Kattjouren på Facebook

Nedan finns våra nödrop och andra uppdateringar:

Kattjouren
Kattjouren
Kärleksfulle Findus behöver akut en chans ❤️
(Skåne)

Findus är den raraste lille kattkille man kan tänka sig. Han är mild, vänlig och väldigt empatisk. Helst vill han vara med sin människa överallt och viktigast av allt för honom är att ha tid tillsammans.

Denne fine gosse har svikits av livet upprepade gånger men ändå behållit sin kärleksfulla inställning. Han finns alltid när den han älskar behöver honom.

Men nu är det Findus som behöver hjälp. Han är liksom många katter en känslig individ som påverkas starkt av sin omgivning. En flytt har gjort honom alldeles uppriven. Det är något på det nya stället som stressar honom enormt och trots lång tid av försök har det inte gått att finna vad det är.

Situationen är nu så desperat att Findus är i akut nöd. Han behöver finna en familj genast annars står hela hans framtid på spel.

Av erfarenhet vet vi att katter i den här typen av situationer - som reagerar på något som stressar dem - normalt blir hjälpta av ett byte av hem.

Desperat vädjar vi för Findus som akut behöver finna sin trygga för alltid familj.

Vill du ge Findus mycket av din tid och kärlek och bli den som räddar honom?

Snälla, hör av dig snabbt till Denise på 0762-638988 (sms).

Rare, fine Findus behöver dig som vill bli hans bästa vän i livet, är lugn, har mycket tid till att vara med honom och inte har andra djur eller småbarn. Du får en snäll, trogen följeslagare för livet och en engagerad vän ❤️

Findus är kastrerad, vaccinerad och id-märkt.

Just nu ser Findus situation mycket mörk ut. Tack för att du gör allt i din makt för att finna hans räddande ängel. ❤️
Kattjouren
Kattjouren
Våra klagomål dödar fiskmåsungarna

Nu är tiden här när fiskmåsungar vars liv nyss ska börja, dödas för att människor klagar på deras oroliga föräldrar - ofta utan att veta vad klagomålet får för följder

Vi i Kattjouren och Djurens Ö har kontaktats av upprörda djurvänner som från sina lägenheter sett hur fiskmåsungar samlats in på taken och stoppats i sopsäckar. Vi fick förra sommaren veta att del av ungarna gasas till döds. Vi har undersökt det som görs mot fiskmåsungarna och vill berätta för dig vad som pågår och hur du kan rädda dem.

Vi har samlat information som vi tycker att alla bör vara medvetna För att förenkla för dig är texten indelad i två avsnitt och dagens avsnitt i två delar.

Del ett beskriver situationen för fiskmåsarna och vad du kan göra för att rädda dem. Del två handlar om vad fler parter kan göra för att förhindra det onödiga dödandet.

Avsnitt två som kommer om någon dag ger mer fördjupad info om fiskmåsarna mm.

DEL ETT - KLAGOMÅL SOM LEDER TILL DÖDEN

Under den närmsta månaden hoppar fiskmåsungarna ner på marken, innan de är flygfärdiga, redo att börja sitt liv. Under tiden innan de kan flyga är de övervakade av sina oroliga föräldrar som värnar över dem, liksom vi människor gör om våra barn. Tyvärr tvingas många fiskmåsföräldrar maktlöst bevittna hur de deras små dödas. Vi människor är med våra klagomål orsaken till att fiskmåsfamiljerna drabbas av detta och vi är också de som kan stoppa det från att hända….

Fismåsar är otroligt engagerade och duktiga föräldrar som oroligt passar sina små. När ungarna landat på marken vandrar de runt bland oss - i trafiken mitt i stan - medan föräldrarna försöker skydda dem.

Till skillnad från oss människor har fiskmåsföräldrar inte stora möjligheter att ingripa när deras barn hotas. När en människa går fram mot ungen kan det hända att föräldrarna skriker eller flyger fram för att skrämma bort ”faran”. Fiskmåsar gör dock bara skenattacker (de väjer undan och flyger varken på folk eller hackar dem).

Fiskmåsarna är fredade under sommaren när de får sina ungar. Undantag från detta görs för s.k. skyddsjakt, som ger möjlighet att agera för att bli av med djur när det behövs för att det finns någon allvarlig risk med att djuren är på en plats. Skyddsjakt på fiskmåsungar får som huvudregel bara utföras genom att man flyttar från den plats de inte ska vara på. Att döda dem får endast göras i specifika undantagsfall som när det handlar om livsmedelsanläggning. Det finns ingen bestämmelse som ger rätt att döda fiskmåsungar på grund av att människor upplever störning. Ändå sker det just nu över hela landet.

Under sommaren agerar hyresvärdar, kommuner och andra fastighetsägare (antingen på på egen hand eller via beställning hos s.k. skadedjurskontrollföretag) ofta vid klagomål om vaksamma måsföräldrar. Det brukar handla om att människor upplever föräldrarnas skyddsbeteende som störande. Lagstiftningens möjligheter till dödande av fiskmåsungarna är som sagt mycket små, men på grund av att man inte någonstans säkrar att regelverket följs så slutar klagomålen med döden för måsungarna (läs mer i avsnitt två).

När fiskmåsungarna fångats in sker ofta dödandet på plats, inför föräldrafåglarnas ögon. Den hjälplösa måsungen, som deras liv kretsat kring, fångas och “nackas” medan föräldrarna förtvivlat skriker och flyger omkring utan att kunna göra något. Vi vet även att det förekommer att man stoppar ner fiskmåsungarna levande i sopsäckar för att senare gasa dem med koldioxid. Detta är en plågsam avlivningsmetod som tyvärr är tillåten ifråga om vilda fåglar.

Fiskmåsungen som skulle flugit fritt och haft en chans att få uppleva livet i upp till 20 år, dör innan det börjat. Det enda fel ungen gjort är att komma till världen på en plats där en liten, tillfällig och ofarlig störning ses som en rimlig orsak till att döda.

EN RÄTTSLIG EFTERKONSTRUKTION
Stödet i lagstiftningen för det som görs mot fiskmåsungarna är minst sagt tunt. Det krävs en väldigt tveksam efterkonstruktion för att hävda att det som görs är lagligt. Resonemanget som hävdar det ser ut så här:

Den lindriga, tillfälliga och helt ofarliga störning som de vaksamma fiskmåsföräldrarna orsakar tolkas av en del fastighetsägare som sådan “allvarlig störning/skada” som i jaktlagstiftningen krävs för skyddsjakt i form av att flytta ungarna. Fastighetsägarna behöver i de flesta kommuner inte på något sätt visa att det faktiskt handlar om en allvarlig störning/skada utan det räcker med att de säger att de tycker det är så. De tillkallar ofta ett skadedjurskontrollföretag som inte gör någon egen kontroll om förutsättningarna för skyddsjakt verkligen finns i det enskilda fallet. (Läs mer om detta i avsnitt två).

Istället fångas ungarna in och dödas, antingen på plats genom att nackas inför fiskmåsföräldrarnas ögon eller i en del fall genom att tas med till företaget för att gasas med koldioxid. Eftersom det inte finns stöd i lagstiftningen för att döda fiskmåsungar på grund av störning så använder man sig istället av en bestämmelse som handlar om att vilda djur, som hittas skadade eller i en sådan situation att de måste avlivas, får dödas.

När det gäller fiskmåsarna så tar man alltså först ungarna från föräldrarna och säger sedan att de små ska dödas eftersom de inte klarar sig utan föräldrarna. Vidare så dödas ungarna rutinmässigt istället för som en sista utväg när det inte finns någon annan lösning, vilket är vad lagstiftningen egentligen kräver. Många gånger hade det exempelvis fungerat att vänta ytterligare någon vecka så att ungarna klarar sig nere på marken, innan de flyttas inom samma område till en plats där föräldrarna inte stör. Så länge ungen bärs så att föräldrarna ser den så kommer de att följa efter. Att på detta sätt flytta ungarna inom området är en enkel åtgärd som vid allvarlig störning hade kunnat användas istället för att döda ungarna och missbruka lagstiftningen.

SÅ HÄR KAN DU PÅVERKA
När du ringer för att klaga på måsungen vars föräldrar försöker skydda honom eller henne med sina skrik och skenattackar, dömer du (säkert ofta omedvetet) ungen till döden om företaget som kontaktas agerar.

I korthet:
Klaga inte på måsungar och deras föräldrar. Uppmuntra fastighetsägare att använda förebyggande åtgärder om de vill/tänker agera. Reagera genom att dokumentera och anmäla när någon dödar måsungar.

Mer utförligt:
⁃Fundera igenom om det är vad du vill och vad det är som gör att du tycker ditt besvär är värt någons liv, stress och förtvivlan.
⁃Tala om för din hyresvärd att du inte anser att det är acceptabelt samt berätta att det inte är lagligt att man dödar fågelungar för en ofarlig olägenhet som varar en kort tid.
⁃Anticimex har en rad olika åtgärder (så kallade fågelsäkring) för att göra ett område ogästvänliga för fåglar utan att på något sätt skada dem. Detta är åtgärder som fastighetsägare också kan vidta på egen hand. Det handlar till exempel om vajrar, ljud, svag elektricitet med mera. Var tydlig med att du vill att man använder sådana åtgärder på fastigheten om det är så att måsarna absolut inte bör vara där samt att åtgärderna måste göras under tiden fram till och med april, innan de lagt sina ägg.
⁃Försök ha lite tålamod med de “störande” fiskmåsföräldrarna. Ta en omväg runt måsungen på markenså lugnar sig föräldrarna. Den lille kommer att lära sig flyga inom någon eller några veckor.
-Försök att känna empati med fiskmåsarna som du tycker stör. De har allt mindre plats kvar att leva på eftersom vi människor tar över deras naturliga miljöer. Tänk också på att de betyder mycket för andra människor och att de fyller en psykosocial funktion. Istället för att driva på för att måsarna till varje pris ska bort, fundera på om det kan finnas andra lösningar som gör samexistens möjlig. Kanske kan fastigheten beställa någon extra städning av stuprännorna istället för att eliminera alla fåglar.
-Ser du någon som samlar in måsungar - ifrågasätt, dokumentera genom att ta bilder, anteckna plats och tid samt ta registreringsnummer på fordonet. Kontakta fastighetsägaren och företaget som är på plats för att ta reda på vad grunden till deras åtgärder är. Polisanmäl “skyddsjakt” som sker slentrianmässigt - där det inte är nödvändigt med en åtgärd för att förhindra allvarlig skada/störning, liksom skyddsjakt där fåglar dödas trots att det finns andra lösningar. Meddela gärna Stiftelsen Kattjouren eller Djurens Ö så vi kan följa upp och även sammanställa en lista över företag som inte följer lagen.
-Dokumentera och anmäl samt gör det du kan för att rädda fågelungen om du bevittnar att fågelungar misshandlas eller dödas. Om förövarna är barn så informera föräldrarna om du vet vilka de är om att de enligt lag ansvarar för att deras barn följer lagen. Vet du inte vilka barnen är eller var de hör hemma så meddela ev hyres-/bostadsvärd samt polisanmäl alltid händelsen.
⁃Lär dina barn att djurföräldrar normalt är väldigt rädda om sina barn precis som du är, och att det är viktigt att inte gå nära måsungar eller andra djurbarn eftersom föräldrarna kan tro att man ska göra deras barn illa.

De maktlösa fiskmåsföräldrarna kan inte göra någonting för att stoppa det som sker. Men det kan vi - tillsammans! <3 Tusen tack för att du gör det du kan för att många ska få veta vad som händer fiskmåsungarna och agera för att stoppa det.
Kattjouren
Kattjouren
Glad midsommar världens bästa nätverk! 💐❤️

Äntligen är ljuva midsommarafton här och vi tycker att det känns alldeles underbart. Värmen och de ljusa kvällarna som ger oss kraft och ny energi är helt fantastiskt. Alla vi volontärer i Nätverket Kattjouren vill verkligen önska er alla fantastiska djurvänner i vårt nätverk en underbar midsommarafton och helg. Tack alla ni underbara mirakelskapare som stöttar oss i vårat arbete för hemlösa och sjuka katter i nöd.

Rufus som pryder inlägget är en av alla kattungar vars mamma efter år av hemlöshet adopterades när hon väntade Rufus och hans syskon. Han hade lyckan att födas i trygghet och är idag tre år. Han bor hos en av våra volontärer ❤️

Nu i sommartider föds en oändlig mängd kattungar rakt in i hemlösheten och utsattheten. Vi kan inte nog understryka vikten av att kastrera sin katt. Det är verkligen det enda sättet att förhindra oönskade kattungar som när hösten och vintern kommer riskerar att både frysa och svälta ihjäl. Trots att det idag är en skyldighet att tillse oönskad och okontrollerad avel på katter är det allt för många som struntar i vilket. Den så kallade buskaveln är till vår sorg helt oförändrad. Vi i Nätverket Kattjouren kommer tillsammans med Stiftelsen Kattjouren fortsätta att kämpa mot att katter tvingas födas och leva i hemlöshet. Tillsammans med er är vi starka och kan göra skillnad på riktigt. ❤️
Kattjouren
Kattjouren
Sudden hittades med sår över hela kroppen

Fine, vänlige Sudden sökte desperat hjälp vid en badplats. Han bad så tydligt om hjälp, jamade hjärtskärande, haltade fram och sökte människors blick. Men han fick söka länge innan någon förbarmade sig. Under den tiden hann en böld i hans ansikte spricka och hans ena öga bli inflammerat. Denne snälle individ är så rörande tacksam över att nu äntligen få hjälp.

Suddens historia är tyvärr inte ovanlig. Överallt ber skadade eller sjuka hemlösa katter om hjälp. Att veterinärvård kostar stora summor är tyvärr i många fall ett hinder för att liv räddas. Stiftelsen Kattjouren får varje dag frågan om vi kan bekosta livräddande vård för katter som Sudden. Det enda som gör att vi gång på gång kan säga ja är stödet från alla fantastiska djurvänner som skapar mirakel.

Vill du finnas för Sudden och andra individer i hans situation och ge vård som gör all världens skillnad?

BG 390-7466, Swish 123 182 56 03, "Rädda Sudden”. ❤️

Tack för att du är en mirakelskapare för dem som behöver det mest. ❤️

*Insamlingsstiftelsen Kattjouren använder de medel som kommer in till att bekosta veterinärvård, medicin och ev. transporter för Sudden och för andra utsatta katter. Marknadsföring som gör att infon om Sudden når ut betalas också.
Kattjouren
Kattjouren
Fyra snälla katter har omhändertagits av myndigheterna
(Skåne)

Vi har fått flera mejl om länsstyrelsens inlägg (länk i tråden nedan) om fyra katter som snarast måste finna sin familj. Deras tid är på väg att ta slut och därmed står deras öde på spel. Tillsammans kan vi ändra på det och besvara katternas vädjande rop på hjälp.

Katterna är utlämnade och maktlösa i en situation de inte själv kan rå för. Katterna är alla mycket snälla, men behöver olika lång tid att anpassa sig till en ny tillvaro.

Vi vet vad slutet är för katter som omhändertagits av myndigheten och inte får hem. Länsstyrelsens annonser har inte den räckvidd som annonserna på vår sida har. Framtiden ser mörk ut för katterna.

Vill du rädda dem så snälla, klicka på länken som vi lagt i tråden till detta inlägg och fyll i länsstyrelsens intresseformulär.

Kattjouren är inte involverad i ärendet men Insamlingsstiftelsen Kattjouren är beredd ersätta alla vårdkostnader för katterna inkl. eventuell tandvård, förutsättningarna för att få detta stöd meddelas den som kontaktar Inga-lill via 0736-381698 (sms). ❤

Kattjouren har ingen kontakt med myndigheten och vet inte mer än det som står i inläggen om katterna.

Varmt tack för att du gör allt i din makt för att hjälpa de fina katterna att finna sina nya hem ❤❤️
Kattjouren
Kattjouren
En omtänksam själ i största nöd behöver akut dig ❤️
(Skåne)

Findus är den raraste lille kattkille man kan tänka sig. Han är mild, vänlig och väldigt empatisk. Helst vill han vara med sin människa överallt och viktigast av allt för honom är att ha tid tillsammans.

Denne fine gosse har svikits av livet upprepade gånger men ändå behållit sin kärleksfulla inställning. Han finns alltid när den han älskar behöver honom.

Men nu är det Findus som behöver hjälp. Han är liksom många katter en känslig individ som påverkas starkt av sin omgivning. En flytt har gjort honom alldeles uppriven. Det är något på det nya stället som stressar honom enormt och trots lång tid av försök har det inte gått att finna vad det är.

Situationen är nu så desperat att Findus är i akut nöd. Han behöver finna en familj genast annars står hela hans framtid på spel. Av erfarenhet vet vi att katter i den här typen av situationer - som reagerar på något som stressar dem - normalt blir hjälpta av ett byte av hem.

Desperat vädjar vi för Findus som desperat behöver finna sin trygga för alltid familj.

Vill du ge Findus mycket av din tid och kärlek och bli den som räddar honom?

Snälla, hör av dig snabbt till Denise på 0762-638988 (sms).

Rare, fine Findus behöver dig som vill bli hans bästa vän i livet, är lugn, har mycket tid till att vara med honom och inte har andra djur eller småbarn. Du får en snäll, trogen följeslagare för livet och en engagerad vän ❤️

Findus är kastrerad, vaccinerad och id-märkt.

Just nu ser Findus situation alldeles hopplös ut. Tack för att du gör allt i din makt för att finna hans räddande ängel. ❤️