Kattens väg från hemlös till älskad familjemedlem

När vi får reda på att det finns en hemlös katt eller katter som behöver hjälp börjar en lång process. Innan den kan börja så måste vi ha en ledig förmedlare eller också frågar vi anmälaren om denne själv kan placera ut katten inom vår nya satsning “Tillsammans kan vi rädda alla”, med stöd från oss.

En rad frågor måste benas ut innan vi överhuvudtaget kan börja hjälpa katten/katterna.

Har upptittaren anmält till polisen att katten/katterna är upphittade samt kontrollerat om det finns någon anmälan om försvunnen katt som skulle kunna passa in på beskrivningen? Har chip- respektive id-märkning kontrollerats?

Vem ska börja mata för att katten/katterna inte ska försvinna, vem ska fånga in, vem kan köra fällan till platsen, finns det hem som kan ta emot och vem kan lämna de infångade katterna till ett eller flera hem?

Oftast brukar upphittarna vara väldigt behjälpliga, men de har många gånger kanske aldrig fångat in eller använt fälla tidigare. Vi förmedlare har oftast inte tiden eller möjligheten att hjälpa själva på plats. Vår tid räcker helt enkelt inte räcker till och ofta är vi långt borta från katten som behöver hjälp.

Som tur är går mycket att lösa över telefon med hjälp av handledning men även detta kräver tid och engagemang dels av den som hjälper till på plats och dels av oss som ger råd och stöd. Ofta visar det sig så småningom att det finns fler katter på platsen än vad vi inledningsvis fick reda på.

När alla frågor är lösta, kan själva infångande börja. Det kan ta lång tid och kräva mycket tålamod innan alla katter är infångade.

Tyvärr är många av de katter vi hjälper ofta väldigt sjuka eller skadade. Många har levt länge som hemlösa, vilket sätter sina spår både på tänder och inre organ. En katt som som inte får den omsorg och mat som han/hon behöver blir sliten i kroppen. Det är vanligt att de hemlösa katterna har dåliga tänder och allvarliga, smärtsamma infektioner i munnen, som gör att de har svårt att äta. De behöver få en operation som nästan alltid dramatiskt förändrar deras liv. En katt som var arg och trött kan ofta leva upp och bli glad som en kattunge när tänderna som gjorde ont tagits bort.

För vi ska kunna ge den vård som varje enskild katt behöver, krävs många tidsbokningar och samtal med veterinären om varje enskilt fall.

Ofta krävs det även att transportörer efterlyses på Facebook för att köra katten till och från veterinären. Åtskilliga återbesök hos olika veterinärer för undersökning, operation och eftervård kan behövas.

Vi kan omöjligt placera en sjuk katt i hem som inte ligger nära våra veterinärer, innan katten är helt friskförklarad. När väl all vård som krävs är klar kan vi börja leta efter ett hem till katten (om inte katten stannar kvar hos den som vårdat honom/henne).

Leta efter ett hem

När det är dags att leta efter ett hem, vilket ibland kan vara fallet direkt när vi fått en anmälan om en katt som redan är anmält till polisen och kontrollerad ifråga om märkning, lägger vi ut ett nödrop på vår facebook-sida och letande efter ett hem kan börja.

Ibland kan det vara många som hör av sig och visar intresse för att adoptera. När vi berättar om kattens eller katternas situation och specifika behov kan det vara en del som tackar nej i alla fall och då får vi leta vidare.

Vi är noga med våra placeringar, vi har hela tiden katternas bästa för ögonen. Många katter kommer från mycket tråkiga förhållanden och har haft det svårt. Därför är det extra viktigt att varje katt får det bästa hemmet efter just sina förutsättningar. Ibland behöver vi säga nej till ett bra hem eftersom det hemmet helt enkelt inte passar för den katt man anmält intresse för.

Det kan krävas många timmars intervjuer innan vi hittar det hem som bäst motsvarar den enskilda kattens behov. Genom virtuellt eller verkligt hembesök tillsammans med kontroll av referenser försöker vi så långt som möjligt säkerställa att placeringen ska lyckas. Det blir väldigt ledsamt om vi misslyckas och tvingas omplacera katten igen.

Efter att det rätta hemmet hittats och vi gått igenom vårt vårdnadsåtagande så är katten/katterna redo att flytta till sin nya familj. Vi håller kontakten med det nya hemmet, dels för handledning och dels för att få uppdateringar om hur det går. Om det uppstår problem ger vi råd och tips.

För det mesta är det så glädjande att höra om hur den tidigare hemlösa katten njuter av att vara älskad och höra hemma. I ett fåtal fall är det så att det trots allt inte fungerar. Kanske kommer katten inte överens med ett annat skur i hemmet och trots att familjen prövat alla tips och gett det lång tid (vilket är nödvändigt) så går det bara inte.

Eftersom vi inte har något katthem utan fungerar som en förmedling för hemlösa katter, kan vi aldrig komma och hämta katten/katterna om det skulle visa sig att det inte fungerar. Då måste vi få utrymme till att nödropa igen Självklar lägger vi alltid allt krut på att försöka hitta ett nytt hem så fort det går.

Vägen från det att katten är hemlös till att hon/han blivit en älskad familjemedlem kan vara blixtsnabb ibland men är ofta lång och lite krokig. Men att få bilder och uppdateringar från det nya hemmet som berättar om hur katten som först gömde sig under soffan nu sover i sängen tätt intill matte gör det mer än värt all tid och alla pengar som lagts ner.