Kostnader & insamling

Varje månad räddar vi katters liv genom att ge dem veterinärvård. Ofta handlar det om väldigt många, ibland hundratalet, individer som under månaden får en framtid tack vare vård. Det kan till exempel vara katter som behöver akutvård efter att ha hittats påkörda eller svårt sjuka, individer som har ont och behöver kostsamma operationer eller hemlösa kattmammor som hittats dräktig behöver akuta kejsarsnitt eller annan hjälp. Ibland handlar det om långvarig medicinering eller djur som behöver få sina smärtande munnar totalsanerade.

Veterinärvård är väldigt dyrt och vi försöker hjälpa precis alla vi får frågan om att ingripa för. Kostnaderna för vård är därför enorma. För att klara dem är vi helt beroende av bidrag från djurvänner som liksom vi tycker att alla djur ska ha rätt att få hjälpen de behöver för att leva och må bra.

Alla som är engagerade i Kattjouren arbetar helt ideellt. Därför går varje krona som samlas in till de externa kostnader liv som behövs för att rädda katters liv. Medan vård utan jämförelse står för den överväldigande majoriteten av kostnaderna, är andra poster – som marknadsföring av katternas nödrop (så att de kan finna hem), medicin och transport – mindre men ändå livsviktiga delar, av de många livräddningar vi tillsammans med vårt fantastiska nätverk gör varje månad.

Vi har insamlingsinlägg på Facebook för utvalda katter (ett fåtal av alla dem vi bekostar vård för) för att via varje insamlingskatts inlägg få ett överskott som även räddar hans/hennes olycksbröder & systrar. På den här sidan kommer du att kunna följa hur det går för varje insamlingskatt somt läsa om vilka fler individer insamlingen gett vård till.

Insamlingsstiftelsen Kattjouren har hand om all insamling till den hjälp vårt livräddande djurskyddsnätverk ger. Som insamlingsstiftelse har stiftelsen en revisor som ansvarar för kontroll av den ekonomiska redovisningen. Du som vill få en inblick i Kattjourens intäkter och utgifter kan be om utdrag av vår redovisning via mejladress ekonomi@kattjouren.nu.