Så ger du den skygga katten en bra start i sin nya familj – Kattjouren
Råd & tips/ Välkomna ny familjemedlem

Så ger du den skygga katten en bra start i sin nya familj

domestic-cat-581258_1920Vi får många gånger frågan ”hur lång tid kan det ta innan en skygg katt blir tam?”. Det finns inget standardsvar. De skygga katterna är individer och har unika personligheter precis som vi människor. Och precis som det för oss kan ta olika lång tid att få förtroende, att våga eller att arbeta bort en rädsla, så tar det olika lång tid för en skygg katt att bli tam och trygg med människor.

De flesta katter som lever vilt i Sverige har nära koppling till människor. Kanske slängdes katten ut av en ansvarslös ägare eller så gjorde kattens mamma eller mormor det. Även om katten är född ute så lever hen oftast i nära anslutning till människor och många gånger finns det snälla människor som matar de förvildade/hemlösa katterna. Det innebär att för en hel del katter så ligger skyggheten ganska ytligt och släpper relativt fort i en trygg miljö. För många andra tar det längre tid. Katten kan ha haft väldigt dåliga erfarenheter av människor, eller haft väldigt liten kontakt. Det finns en tendens, särskilt hos myndigheter och en del veterinärer, att då mena att katten är ett hopplöst fall och aldrig kommer att bli tam. Det använder man sedan som ett argument för att ta livet av skygga katter.

Vi har sett det argumentet motbevisas så oändligt många gånger under de senaste 20 åren att vi VET att det inte är så. De allra flesta förvildade katter kan bli tama och trygga. Sedan innebär det inte nödvändigtvis att de måste bli det. Att ta livet av en katt för att katten är skygg och inte vill bli tam är för oss ett fullständigt absurt och oerhört självcentrerad agerande. En skygg katt kan leva ett bra liv utan att umgås på nära håll med människor, så länge katten är kastrerad, får mat, skydd och är under mänsklig uppsikt. Men eftersom så väldigt många av skyggisarna blir tama, trygga, kärleksfulla och lyckliga familjemedlemmar så tycker vi att de ska få chansen att bli det, istället för att man direkt väljer en tillvaro som t.ex. stallkatt.

När du bestämt dig för att öppna ditt hem för en hemlös katt har du inte bara räddat en katt från ett hårt liv och en ofta plågsam och ensam död, utan du har nu en fantastisk tid framför dig nu med din nya vän. Allt blir bäst för er båda om du följer några enkla råd.

Att katten är rädd, förskräckt när hen kommer in i ett hem är naturligt. Allt är nytt och det tar sin tid innan hen har bekantat sig med sin nya miljö.

Du ser din nya familjemedlem titta på dig med vettskrämda ögon och du undrar hur det här ska gå, hur länge katten ska betrakta dig som något farligt. Det går inte att svara på. Hur lång tid det tar beror på dig och vad du gör för att hjälpa katten att vänja sig vid sin nya tillvaro. När du känner tvivel är så trösta dig med att din katt har det så mycket bättre inne hos dig, än att sitta blöt, hungrig och sjuk utomhus.

Med det sagt, så är det väldigt viktigt att inte stressa eller skrämma katten. Katten har rätt till en bra tillvaro och att må bra även under invänjningsperioden. För att uppnå detta är det viktigt att tänka på hur katten fungerar.

Katter, precis som alla andra djur (inkl oss människor) har överlevnadsreaktioner. Det som uppfattas som fara leder till att katten flyr, gömmer sig och om hen inte kan komma undan, i sista hand försöker försvara sig. För den skygga katten som kommer in i ett hem finns det 3 områden som lätt framkallar överlevnadsreaktioner: det nya territoriet, andra djur och människor. Katten behöver därför desensitiviseras på dessa tre områden, och i den ordningen. Att desensitivisera handlar om att vänja sig vid något så att det inte längre framkallar en överlevnadsreaktion. Det sker på samma sätt som en person som har spindelfobi kan vänjas av med dem genom att steg-för-steg exponeras för spindlar.

Katter kan leva ett fantastiskt kattliv utan att mysa med människor, bara de är trygga på territoriet och har en plats i djurens rangordning. Därför är det viktigt att börja med att desesitivisera katten för den nya omgivningen och sedan för djuren som finns där samt allra sist för människan/människorna.

Vänj katten vid territoriet

Katter är territoriala djur som känner sig trygga i sitt område/sitt revir, när de känner att de har kontroll över det. En katt som kommer in i ett nytt, tvingas in på främmande mark/revir. Då är det viktigt att vi ser till att katten får sitt eget minirevir, som blir kattens eget och där hen kan söka skydd när det behövs och något upplevs som skrämmande.

Den första tiden bör katten vara i eget rum med en dörr, som sedan kan ersättas med ett kompostgaller som avskiljer från övriga utrymmen i hemmet. Därifrån kan katten börja spana på de andra faktorerna som kan framkalla överlevnadsreaktioner, andra djur och människor. Säkra rummet från faror och ställen som katten kan krypa in i och sedan inte komma ut ur (bakom tvättmaskiner, upp i socklar under skåp, ner i mellanrum mellan skåp och vägg). Gör sedan i ordning trygga gömställen där katten kan känna att hen ligger tryggt och skyddad. Katter tycker om trånga och mörka gömställen. Gör gärna i ordning gömställen på olika höjder. Många katter tycker om att ligga högt upp och ha översikt över sin omgivning.

Se till att kattens territorium är tryggt, lugn utan plötsliga ljud eller oväntade skrämmande händelser. Låt inte andra djur eller mindre barn komma in dit. Undvik höga ljud eller häftiga rörelser. Ha dämpad belysning.

I början gäller det som människa eller djur i hemmet att vara extra ofarlig. Att inte höja rösten, busar vilt eller spelar hög musik. Prata istället lugnt med katten, liksom i förbifarten och utan att stirra ut hen. Lägg upp mat så att katten ser det och kan koppla maten (gärna något extra gott) till dig. Förmodligen kommer katten äta först när du lämnar rummet.

Vänj katten vid andra djur i hemmet

När din katt inte blir uppstressad av varje nytt ljud eller när du kommer in i rummet så kan du sätta kompostgaller i dörren så att katten kan sitta i lugn och ro och studera de andra djuren och vänja sig vid människans beteende. Efter ytterligare en tid kan du ta ner gallret och bjuda in katten till övriga delar i hemmet. Allt måste ske i kattens egen takt och det är viktigt att det ursprungliga minreviret finns kvar så att katten kan ha det som tillflykt när det nya okända blir för mycket.

Nästa område för katten att vänja sig vid är de andra djuren i hemma. Katter är inte av naturen flockdjur, men när de lever fritt kan de ändå leva i grupperingar, i ett komplicerat socialt sammanhang. När din nya katt nu kommer in i ett nytt sammanhang måste hen få tid och utrymme att finna sin plats i gruppen med de djur som redan finns i hemmet. Det kan ta flera månader.

Det är viktigt att inte låta katten träffa de andra djuren alltför tidigt. Låt istället katten först bli helt van vid det nya territoriet. Först därefter är det dags att introducera andra djurfamiljemedlemmar. Innan du låter djuren träffas så är det viktigt att de kunnat vänja sig vid varandras doft och ljud. Låt en stängd dörr finnas mellan dem till att börja med. Därefter kan de börja vänjas vid att se varandra genom kompostgaller eller nätdörr. När djuren väl träffas så låt den skygga katten få ta initiativet och lämna möjlighet för hen att springa tillbaka till sin trygga tillflykt. Ta tillvänjningen successivt och pusha inte djuren på något sätt. Undvik att höja rösten eller säga till skarpt för det kan förstöra det bräckliga förtroende som katten börjat bygga upp för dig.

Självklart måste dina egna katter vara vaccinerade mot kattpest och kattsnuva och den nya katten vara frisk och vaccinerad innan de introduceras för varandra.

Om djuret som redan finns i hemmet är en hund så är det extra viktigt att låta den skygga katten få ta initiativet till att komma fram och undersöka/söka kontakt. Hundars beteende mot en ny individ, att springa fram och lukta både fram och bak, upplevs som mycket skrämmande av den skygga katten och hen kommer att reagera med flykt eller försvar. Sitt med hunden och håll hen lugn så att katten får tillfälle att vänja sig och våga komma fram. Ta det i etapper och var beredd på att det tar tid.

Vänj katten vid människor

Det tredje området som framkallar överlevnadsreaktioner är vi människor. Självklart så vänjer sig katten successivt vid dig under hela tillvänjningsprocessen. Det är viktigt att ha rutiner så att tillvaron och människokontakterna blir så förutsägbara som möjligt från kattens perspektiv. Servera mat och töm lådan vid fasta tider varje dag. Ha samma tider för när du tillbringar stunder inne hos katten. Tvinga dig inte på utan sitt t.ex. på golvet och läs. Bara var där, utan att göra några framstötar. Allt måste få gå i katten takt utan att du forcerar. Locka katten att leka genom att sitta och leka med leksakerna för dig själv, utan att titta på katten. Så småningom kommer hen att bli så intresserad och nyfiken att leken snart är ett faktum.

När djuren i hemmet vant sig vid varandra kan den tama katten vara en lysande förebild. Umgås och gosa med din tama katt medan den skygga katten ser på. Katter lär sig främst genom exempel, genom att titta på vad andra katter gör. Därför gör en tam katt i hemmet ofta att tillvänjningen till människor går snabbare för den skygga katten.

Respektera den blyga katten och hens process. Kanske kommer katten snart att låta sig klappas av dig (börja med att bara röra vid katten enstaka tillfällen i samband med matning, för att sedan utöka kontakten om katten är positiv till det) och kanske inte. Låt allt ta sin tid och skynda inte på. Gå stegvis fram.

Så här långt i processen har det ofta gått många månader, kanske ett år, och den uppstressade katten är ett minne blott. Du kan nu se att inuti den skygga katten som slank undan som en skugga när du kom, så fanns det en upptäckslysten och glad individ som nu vågar visa sig alltmer. En individ som är mer nyfiken än rädd, mer sällskapssökande än undvikande.

Du och din katt har gjort en spännande resa tillsammans och längs vägen har tillit och kärlek växt fram.

Vi har sett de utdömda, skygga, slitna, och gamla skygga katterna bli tama. Vi har sett dem leva lyckliga och glada liv tillsammans med människor. Vi vet att det går. Det är värt den tid och den ansträngning det kostar oss människor. Och det går att göra på ett sätt som respekterar den skygga kattens integritet och gör att hen har det bra under tiden.