Omplacera som privatperson

Det finns mycket man ska tänka på när man omplacerar en katt. För katten gäller det hela hans eller hennes framtid. För dig är det självklart viktigt att kunna känna dig trygg med att katten kommit till ett ansvarsfullt och tryggt hem. Genom att använda dig av vårt koncept privatplacering kan du tryggt och smidigt finna rätt hem till varje katt.

Konceptet innebär att du förbinder dig att följa våra riktlinjer för placering. Du får tillgång till vårt enorma nätverk och vi skapar en annons med genomslagskraft samt hanterar den, på vår Facebooksida. Oavsett om du själv vill finna hemmet via kanaler som vänner och bekanta, kollegor, barnens skola, din egen Facebooksida, andra förmedlingssidor på Facebook, Blocket etc, rekommenderar vi starkt att du använder dig av den vägledning vi ger i privatplaceringskonceptet för hur du väljer rätt hem. Mejla oss på privatplacering@kattjouren.nu så skickar vi information om konceptet.

Vi har snart 25 års erfarenhet av att finna nya hem till katter. Den erfarenheten och vår kunskap om alla de fallgropar som finns, ligger till grund för privatplaceringsriktlinjerna. Genom att ställa rätt frågor, be om referenser samt göra hembesök (fysiskt eller via videosamtal) och vara noga med att ett juridiskt bindande avtal om att katten ska skötas väl samt inte får avlivas eller skänkas bort, säkrar du att katten kommer till rätt familj.

När du privatplacerar via vårt koncept används vårt utförliga vårdnadsåtagande som ger katten ett starkt juridiskt skydd. Om du istället själv sköter omplaceringen kan du ladda ner ett enklare åtagande nedan:

Vårdnadsåtagandet Omtanken – Katt förmedlad via annan än Nätverket Kattjouren