Adoptera från Kattjouren

Så fungerar adoption

Vi är glada att du funderar på att utöka familjen med en ny familjemedlem, förmedlad via oss. Läs gärna nedanstående information om adoptionsprocessen så att du är förberedd på vad den innebär. Vi tar vårt ansvar gentemot katten som förmedlas på största ansvar och är angelägna att det ska bli bra för hela familjen. Av den anledning är vår adoptionsprocess omsorgsfull och grundlig. Nedan beskrivs den steg-för-steg. Adoptionsprocessen inleds när vi fått en intresseanmälan från dig som vill adoptera en katt, antingen här via hemsidan eller via sms kopplad till någon av våra nödrop (annonser) på Facebook.

 1. Ansvarig förmedlare hör av sig till dig (när anmälan gäller en specifik katt) så snart det är möjligt. Om det handlar om ett nödrop så strävar vi efter att återkoppla samma dag eller dagen efter. Tänk på att många kan ha hört av sig och att det tar tid för förmedlaren att återkomma till samtliga. Vid en första kontakt informeras om kattens behov och hemmets/familjens förutsättningar och önskemål. I det fall att båda parter känner att det är lämpligt, blir nästa steg en utförlig intervju.
 2. I intervjun ställer förmedlaren många frågor om allt från din sysselsättning till tidigare djurfamiljemedlemmar och din inställning till no-kill (den ideologi som är grunden för vår verksamhet). Många av frågorna är personliga. Tänk på att vårt syfte aldrig är att kritisera eller döma. De katter vi förmedlar hem till har många gånger haft en sorglig tillvaro med uppslitande separationer och kanske även vanvård. Vårt främsta ansvar gentemot varje kattindivid är att göra allt vi kan för att säkerställa att det hem han eller hon får, har de bästa förutsättningarna för att förmedlingen ska fungera bra och katten får ett långt, tryggt och lyckligt liv. Det är utgångspunkten för den grundliga adoptionsprocessen. Vi ställer samma frågor till alla intressenter. Katterna har olika förutsättningar och behov, därför kan det hända att du erbjuds adoption av en annan katt än katten du anmält intresse för.
 3. I intervjun går förmedlaren tillsammans med dig noga igenom den juridiskt bindande förbindelse (vårt vårdnadsåtagande – du kan läsa mer om det här) som du åtar dig att följa när du adopterar en katt förmedlad via oss. Åtagandet syftar till att trygga kattens framtid och säkerställa att det är tydligt vad det innebär juridiskt att adoptera en katt förmedlad via Kattjouren.
 4. Förmedlaren återkommer till dig med besked angående om ni ska gå vidare med processen. I så fall bekräftar du sedan via ett textmeddelande att du beslutat dig för att adoptera katten.
 5. Förmedlaren ringer när hon fått ditt meddelande upp dina referenspersoner, två personer du lämnat kontaktinfo till, som kan rekommendera dig som djurhållare.
 6. Härnäst kommer ett hembesök att göras. Syftet är både att få en bild av hemmet och ha träffat alla som bor där – och att kunna komma med tips och råd om vilka förberedelser som behöver göras för att inför kattens ankomst.
 7. Går hembesöket bra (vilket det brukar göra) så får du ett meddelande med info om hur du gör med vårdnadsåtagandet (förbindelsen – du kan läsa mer om det här ). Du skriver på det och tar bild och skickar till din förmedlare, därefter postar du det till Kattjouren.

Tänk på att du behöver vara minst 18 år för att adoptera och att du endast kan ansöka om adoption för egen del, inte för att adoptera en katt till någon annan.

Vi vill normalt att en katt, särskilt en innekatt, ska få ha den stimulans det innebär att ha en kattkompis. Därför adopterar vi inte ut katter till att bli ensamkatter, om det inte gäller en katt som behöver/vill vara ensamkatt. Vi adopterar aldrig ut kattungar till hem där det inte finns en katt alternativt kattvänlig hund redan.

Intresseformulär – Adoption

 

   

  Om formuläret inte fungerar, vänligen maila adoption@kattjouren.nu med samma info som efterfrågas ovan.