Här hittar du information och fakta om Kattjouren och hur vi jobbar.
[sp_index cat=”om-kattjouren” display_date=”no” cols=”4″ amount=”5″ ]

Vad gör Kattjouren?

Kattjouren en förmedling för hjälp till utsatta katter. Den centrala delen av verksamheten är ett ideellt nätverk av människor som brinner för att rädda djur och tillsammans räddar tusentals individer varje år.

Vid sidan av heltidsjobb, företagande, familjeliv etc. gör förmedlarna, som är kärnan i Kattjouren, allt för att finnas där för varje katt i nöd. Förmedlarna är de som efter att ha fått veta att en katt far illa ser till att katten får veterinärvård och ett kärleksfullt hem. Vi har också folk som sköter ekonomi, juridik, hemsida och marknadsföring. Utan undantag sker allt arbete helt ideellt. Alla medel som samlas in går därför också till 100 procent till att rädda katter i nöd.

Som förmedling har vi inget katthem. Vi använder inte heller tillfälliga hem och har normalt sett inte själva träffat någon av de katter vi hjälper. Vår hjälp är helt fokuserad på två områden: vi ser till att sjuka och skadade katter får vård så att de kan må bra igen och vi förmedlar hem till katter som är hemlösa eller hotade på annat sätt. Varje år räddar vi på detta sätt tusentals liv.

Så här fungerar det i praktiken. Vi får mejl om en utsatt katt som är skadad, kanske påkörd. Upphittaren kan köra katten men har ingen möjlighet att betala den dyra vården. Vi tar betalningsansvar och skickar en vårdorder till det det djursjukhus vi använder. När katten kommit dit och blivit undersökt lägger vi ut en insamling för att få in de medel som krävs (i ett fall där intensivvård behövs går vården ofta på tiotusentals kronor). Allt görs för att rädda katten, oavsett vad det kostar. Varje individs liv är lika viktigt för oss. När katten är redo att lämna sjukhuset lägger en förmedlare ut ett nödrop på vår facebooksida där ett hem sökes. Nödropet leder till att ett hem hittas och katten kan hämtas av sin nya familj. (Här kan du läsa mer om hur det går till när vi väljer hem till en katt.)

Hur fungerar insamlingar och vart går pengarna?

Vi bekostar varje månad veterinärvård och mediciner för väldigt många katter (det kan handla om mer än hundra individer). Det finns ingen möjlighet att samla in till varje enskild katt utan Insamlingsstiftelsen Kattjouren samlar in till utvalda katter, för att med deras hjälp få ett överskott som räddar deras olycksbröder & systrar. Insamlade medel kommer från engagerade djurvänner i vårt nätverk. Det händer också att företag bidrar.

Eftersom alla som är engagerade i Kattjouren arbetar ideellt går varje krona som samlas in till de externa kostnader som är nödvändiga för att rädda katters liv. Vård står för den absoluta merparten av kostnaderna, medan andra poster som marknadsföring av katternas nödrop (så att de kan finna hem), medicin och transport är mindre, men ändå livsviktiga, delar av de många livräddningar vi gör varenda månad.

All insamling görs av Insamlingsstiftelsen Kattjouren vars syfte är att bekosta livräddande vård för hemlösa katter.

Vad står Kattjouren för

No Kill

Kattjouren arbetar i enlighet med No Kill ideologin. Namnet innebär inte att vi inte avlivar katter. Avlivning är en barmhärtighetsgärning som vi anser ska användas när en individ inte kan komma tillbaka till ett gott liv. No Kill innebär att vi självklart aldrig tar en djurindivids liv om han eller hon är frisk. Vi avlivar inte heller en skadad/sjuk katt om behandling kan göra katten frisk igen eller om individen trots kronisk sjukdom/funktionsnedsättning kan få ett bra liv. Bedömningen av vad som är ett gott liv sker inte utifrån någon standard eftersom det inte finns några standardindivider. Vi strävar efter att utvärdera varje katt för sig och se på den livskvalitet som katten faktiskt har oavsett om detta överensstämmer med vad en katt normalt gör/är eller inte. För oss har alla rätt till vård och rehabilitering, oavsett kostnad, ålder och tid. Den som har ont ska i första hand få smärtlindring, inte en dödande spruta. Den som behöver tid ska få det och utvärdering av livskvalitet görs normalt alltid när behandling prövats, inte baserat på gissningar när individen mår som allra sämst och inte fått någon vård. Gammal som ung, skygg som tam, hemlös som familjemedlem – alla individer har samma värde för oss.

Tillsammans kan vi rädda alla

“Man kan inte rädda alla” är ett missbrukat uttryck. Ofta används det som svepskäl för att inte göra sådant som absolut ligger inom möjligheternas räckhåll. Det är förstås en självklarhet, ett rent faktum, att ingen kan rädda alla. Men som motto betraktat finns det nog ingen sämre devis. “Man kan inte rädda alla” blir så lätt en ursäkt att inte göra det vi kan göra, ett rättfärdigande av att inte hjälpa dem som kunde räddats.

Det finns hem till alla landets hemlösa katterna flera gånger om. Flaskhalsen som gör att de inte får de hemmen är att djurskyddsorganisationerna inte räcker till, det finns inte tillräckligt många människor som jobbar med att rädda dem.

Vi finns för att ändra på det.

Kattjourens bärande idé är att ge den kraft, rådgivning, struktur, det kontaktnät och de medel som behövs för att vem som helst som ser en katt i nöd ska kunna ingripa för att rädda katten.  Vi har även ett specifikt koncept, privatplacering, som gör det  möjligt för varenda djurvän att utan att vara engagerad i någon organisation och utan vår involvering annat som stöd, själv rädda katter (som kan vara var som helst i landet) på ett tryggt och effektivt sätt, från sitt eget hem med hjälp av mobiltelefon eller dator. (Läs mer om privatplaceringskonceptet här.)

Kattjouren idag

Vårt nätverk av engagerade djurvänner som på olika sätt arbetar för att förmedla hjälpen katterna behöver, har funnits i 24 år och har gått från att bestå av 2 personer till i dag 15 aktiva i kärnverksamheten och över 60 000 djurhjältar på vår Facebooksida. Nätverket engagerar allt från kvalificerade (utbildade) adoptionsförmedlare till de mirakelskapare som delar katternas nödrop på Facebook, ställer upp genom att köra utsatta individer till vård eller nya hem, eller bidrar de medel som gör att vi kan rädda liv. Insamlingsstiftelsen Kattjouren har startats för att via insamling generera de resurser som behövs för att ge sjuka och skadade katter deras chans till en lycklig framtid. Slutligen finns en juristförening som ansvarar för Kattjourens vårdnadsåtaganden och använder juridiken som verktyg för att säkra att adopterade katter får trygga liv.

Kattjourens nätverk räddar otroligt många liv. Vi är dock inte nöjda förrän precis varenda utsatt katt får hjälp. Därför utökar vi verksamheten med fler kvalificerade förmedlare och privatplacerare. Du kan läsa mer här.